Vann-Nett logo
Innlegging av tiltak i Vann-Netts tiltaksmodul*
Inntasting av foreslåtte tiltak i tiltaksmodulen i Vann-Nett er en del av prosessen med utarbeidelse av tiltaksprogrammet. De fleste vannregionmyndighetene har benyttet Excel for å legge inn tiltakene i høringsdokumentet. Miljødirektoratet har understreket at tiltak må legges inn i tiltaksmodulen i Vann-Nett før høringsfristen går ut. Frist for inntasting er 1. desember 2014. * For å presisere: Når vi snakker om å «legge inn i Vann-Nett» så er det arbeidet med å taste inn (punche) tiltak som nå foreligger i Excel/tiltaksanalyser/tiltaksprogram inn i tiltaksmodulen i Vann-Nett. Se hele meldingen ved å trykke på lenken.
http://www.vannportalen.no/hoved.aspx?m=31139&amid=3652643
05.08.2014
Få oversikt over tiltak per vannforekomst
Tiltak per vannforekomst er nå tilgjengelig under fliken Tiltak i modul for dataregistrering. Alle tiltak registrert på en vannforekomst listes opp med utvalgte verdier fra tiltaksmodulen. Alle tekster kommer på norsk.
09.12.2013
Sett miljømål på vannforekomst
Det er nå mulig å legge inn miljømål på vannforekomstene i modul for dataregistrering. De eventuelle kvalitetselementene, som har dårligere enn god tilstand/oppnår ikke god, blir listet opp. Merk at det ikke er mulig å legge inn miljømål dårligere enn god uten at det finnes et tilsvarende kvalitetselement registrert på vannforekomsten. Grunnen til dette er at vi må sikre at databasen er konsistent. Alle tekster kommer på norsk.
09.12.2013
Last ned rapporter
Under fliken Rapporter finner du nedlastbare rapporter fra Vann-Nett databasen. De er sortert alfabetisk og kan lastes ned ved å klikke på lagresymbolet øverst på siden. Hvis du laster ned til Excel, så kan rapportene filtreres på områder og tema. Husk at du må fjerne rad en med tittel før filtrering. Det vil bli laget en mer tilpasset side med mapper på ulike tema og muligheter for å søke i rapportene. Dette vil komme på plass over nyttår.
09.12.2013