Vann-Nett logo

Tiltak

Tiltakstype ID: MT324
Tiltakstype: Problemkartlegging
Kommentar:
Prioritet: Denne planperioden
Forebyggende / Avbøtende:
Påvirkning: Vannkraftsdam
Tiltaksgruppe: Kunnskapsinnhenting.
Beskrivelse: Undersøkelser må gjennomføres for å finne tilstand.
Veiledning:
Referanse:
Lenke:
Sist endret: 20.11.2014
Sist endret av: Helge Bjørn Pedersen

Vannforekomst

VannforekomstID Vannforekomstnavn Kommune Fylke Risiko Naturlig/SMVF
002-142-L Høversjøen Østre Toten Ingen risiko Naturlig
002-188-L Skrukkelisjøen Hurdal Ingen risiko Naturlig
002-251-L Øyangen Hurdal, Gran Risiko Naturlig
002-252-L Hersjøen Østre Toten Ingen risiko Naturlig
002-4678-L Store Svartungen Hurdal, Østre Toten Risiko Naturlig

Effekt på andre vannforekomster

VannforekomstID Vannforekomstnavn Kommune Fylke Risiko Naturlig/SMVF

Lovverk

Vannressursloven

Sektormyndighet

NVE

Effekt på kvalitetselement

Kvalitetselementer Effekt Kommentar Sist endret
Effekt Verdi Kommentar
Hovedmiljøeffekt Verdi mangler
Positiv tilleggseffekt Verdi mangler
Forsinket effekt Verdi mangler
Fysiske og biologiske forutsetninger Verdi mangler
Pålitelighet økologisk effekt Verdi mangler

Kostnader

Investeringskostnad

kr 0,00 Verdi mangler
Kommentar:
Kostnadsveiledning::

Driftskostnad

kr 0,00 Verdi mangler
Kommentar
Kostnadsveiledning:

Årlig driftskostnad

kr 0,00 Verdi mangler
Kommentar:
Kostnadsveiledning::

Finansiering

Utførende

Kostnadseffektivitet: Lav betyr at du får lite effekt av tiltaket i forhold til den totale kostnaden: Verdi mangler
Kommentar:
Tiltakets økonomiske levetid (avskrivningstid):
Forhold som har betydning for kostnad og effekt: Verdi mangler
Kommentar:
Pålitelighet med kostnadstall:, Verdi mangler
Kommentar:
Tiltakstatus Foreslått
Beskrivelse av status Tilstand Sist endret av Dato
Foreslått Helge Bjørn Pedersen 20.11.2014
Planlagt dato: 01.01.2000
Kommentar:

Start dato: 01.01.2000
Kommentar:

Ferdig dato: 01.01.2000
Kommentar:

Avvist dato: 01.01.2000
Kommentar:

Utsatt dato: 01.01.2000
Kommentar:

Unntak

Unntak Unntaksbegrunnelse Kommentar Dato