Vann-Nett logo

Tiltak

Tiltakstype ID: MT356
Tiltakstype: Nedlegging og opprydding av anlegg
Kommentar:
Prioritet: Denne planperioden
Forebyggende / Avbøtende:
Påvirkning: Vannkraftsdam
Tiltaksgruppe: Administrative tiltak.
Beskrivelse: Beskrivelse kommer
Veiledning:
Referanse:
Lenke:
Sist endret: 18.05.2015
Sist endret av: Helge Bjørn Pedersen

Vannforekomst

VannforekomstID Vannforekomstnavn Kommune Fylke Risiko Naturlig/SMVF
002-4678-L Store Svartungen Hurdal, Østre Toten Risiko Naturlig

Effekt på andre vannforekomster

VannforekomstID Vannforekomstnavn Kommune Fylke Risiko Naturlig/SMVF

Lovverk

Vannressursloven § 41

Sektormyndighet

NVE

Effekt på kvalitetselement

Kvalitetselementer Effekt Kommentar Sist endret
Effekt Verdi Kommentar
Hovedmiljøeffekt Stor Elektrofiske foretatt høsten 2014 viser at oppvandringsmuligheter for fisk fra utløpselv og opp i Store Svartungen er avgjørende for å nå god økologisk tilstand, med fisk som kvalitetselement.
Positiv tilleggseffekt Verdi mangler
Forsinket effekt Verdi mangler
Fysiske og biologiske forutsetninger Verdi mangler
Pålitelighet økologisk effekt Verdi mangler

Kostnader

Investeringskostnad

kr 0,00 Verdi mangler
Kommentar: Sannsynligvis kun adm. kostnader, i all hovedsak.
Kostnadsveiledning::

Driftskostnad

kr 0,00 Verdi mangler
Kommentar
Kostnadsveiledning:

Årlig driftskostnad

kr 0,00 Verdi mangler
Kommentar:
Kostnadsveiledning::

Finansiering

Utførende

Regulant og grunneier i samarbeid med Vannområdeutvalget.
Kostnadseffektivitet: Lav betyr at du får lite effekt av tiltaket i forhold til den totale kostnaden: Svært stor
Kommentar: Antas å gi stor forebyggende effekt, med liten innsats.
Tiltakets økonomiske levetid (avskrivningstid): Varig.
Forhold som har betydning for kostnad og effekt: Verdi mangler
Kommentar:
Pålitelighet med kostnadstall:, Verdi mangler
Kommentar:
Tiltakstatus Planlagt
Beskrivelse av status Tilstand Sist endret av Dato
Foreslått Helge Bjørn Pedersen 20.11.2014
I første omgang avholde et dialogmøte, for å vurdere nøyere eventuelle interessemotsetninger, eierskap, ansvarsforhold og juridiske forhold. Senere følge opp med å sikre at damluka forblir åpen. Planlagt Helge Bjørn Pedersen 29.04.2015
Planlagt dato: 01.01.2000
Kommentar: Planlagt møte i 2015.

Start dato: 01.01.2000
Kommentar:

Ferdig dato: 01.01.2000
Kommentar:

Avvist dato: 01.01.2000
Kommentar:

Utsatt dato: 01.01.2000
Kommentar:

Unntak

Unntak Unntaksbegrunnelse Kommentar Dato