Vann-Nett logo

Tiltak

Tiltakstype ID: MT324
Tiltakstype: Problemkartlegging
Kommentar:
Prioritet: Denne planperioden
Forebyggende / Avbøtende:
Påvirkning: Avrenning fra industrier
Tiltaksgruppe: Kunnskapsinnhenting.
Beskrivelse: Undersøkelser må gjennomføres for å finne tilstand.
Veiledning:
Referanse:
Lenke:
Sist endret: 21.05.2015
Sist endret av: Helge Bjørn Pedersen

Vannforekomst

VannforekomstID Vannforekomstnavn Kommune Fylke Risiko Naturlig/SMVF
002-2348-R Elstad Ullensaker Risiko Naturlig

Effekt på andre vannforekomster

VannforekomstID Vannforekomstnavn Kommune Fylke Risiko Naturlig/SMVF

Lovverk

Frivillig

Sektormyndighet

Frivillig

Effekt på kvalitetselement

Kvalitetselementer Effekt Kommentar Sist endret
Effekt Verdi Kommentar
Hovedmiljøeffekt Ukjent effekt Ukjent før det er kartlagt.
Positiv tilleggseffekt Verdi mangler
Forsinket effekt Verdi mangler
Fysiske og biologiske forutsetninger Verdi mangler
Pålitelighet økologisk effekt Verdi mangler

Kostnader

Investeringskostnad

kr 150 000,00 Per vannforekomst
Kommentar: Grovt estimat for en full kartlegging. Kostnader for evt. tiltak må beregnes i etterkant.
Kostnadsveiledning::

Driftskostnad

kr 0,00 Verdi mangler
Kommentar
Kostnadsveiledning:

Årlig driftskostnad

kr 0,00 Verdi mangler
Kommentar:
Kostnadsveiledning::

Finansiering

Uavklart.

Utførende

Uavklart.
Kostnadseffektivitet: Lav betyr at du får lite effekt av tiltaket i forhold til den totale kostnaden: Verdi mangler
Kommentar:
Tiltakets økonomiske levetid (avskrivningstid):
Forhold som har betydning for kostnad og effekt: Verdi mangler
Kommentar:
Pålitelighet med kostnadstall:, Verdi mangler
Kommentar:
Tiltakstatus Foreslått
Beskrivelse av status Tilstand Sist endret av Dato
Foreslått gjennomført av Vannområdeutvalget, som 3. prioritet. Avventer nasjonale retningslinjer for eventuelt å kunne gjennomføre en bestilling av denne type problemkartleggingen. Foreslått Helge Bjørn Pedersen 07.05.2015
Planlagt dato: 01.01.2000
Kommentar:

Start dato: 01.01.2000
Kommentar:

Ferdig dato: 01.01.2000
Kommentar:

Avvist dato: 01.01.2000
Kommentar:

Utsatt dato: 01.01.2000
Kommentar:

Unntak

Unntak Unntaksbegrunnelse Kommentar Dato