Vann-Nett logo

Tiltak

Tiltakstype ID: MT324
Tiltakstype: Problemkartlegging
Kommentar:
Prioritet: Denne planperioden
Forebyggende / Avbøtende:
Påvirkning: Annen regulering
Tiltaksgruppe: Kunnskapsinnhenting.
Beskrivelse: Undersøkelser må gjennomføres for å finne tilstand.
Veiledning:
Referanse:
Lenke:
Sist endret: 29.04.2015
Sist endret av: Helge Bjørn Pedersen

Vannforekomst

VannforekomstID Vannforekomstnavn Kommune Fylke Risiko Naturlig/SMVF
002-1568-R Høverelva-Hurdalselva Hurdal, Østre Toten Risiko Naturlig

Effekt på andre vannforekomster

VannforekomstID Vannforekomstnavn Kommune Fylke Risiko Naturlig/SMVF

Lovverk

Frivillig

Sektormyndighet

Frivillig

Effekt på kvalitetselement

Kvalitetselementer Effekt Kommentar Sist endret
Effekt Verdi Kommentar
Hovedmiljøeffekt Verdi mangler
Positiv tilleggseffekt Verdi mangler
Forsinket effekt Verdi mangler
Fysiske og biologiske forutsetninger Verdi mangler
Pålitelighet økologisk effekt Verdi mangler

Kostnader

Investeringskostnad

kr 100 000,00 Verdi mangler
Kommentar: Grovt overslag på kunnskapsinnhenting/faglig vurdring og forslag til oppfølging av tiltak dersom det brukes konsulentbistand. Evt. tiltakskostnader blir del av kunnskapsinnhentingen.
Kostnadsveiledning::

Driftskostnad

kr 0,00 Verdi mangler
Kommentar
Kostnadsveiledning:

Årlig driftskostnad

kr 0,00 Verdi mangler
Kommentar:
Kostnadsveiledning::

Finansiering

Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma

Utførende

Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma
Kostnadseffektivitet: Lav betyr at du får lite effekt av tiltaket i forhold til den totale kostnaden: Verdi mangler
Kommentar:
Tiltakets økonomiske levetid (avskrivningstid):
Forhold som har betydning for kostnad og effekt: Verdi mangler
Kommentar:
Pålitelighet med kostnadstall:, Verdi mangler
Kommentar:
Tiltakstatus Planlagt
Beskrivelse av status Tilstand Sist endret av Dato
Planlagt å starte opp i 2015 med første fase. Planlagt Helge Bjørn Pedersen 29.04.2015
Planlagt dato: 01.06.2015
Kommentar: Gjelder innledende del av problemkartleggingen.

Start dato: 01.01.2000
Kommentar:

Ferdig dato: 01.01.2000
Kommentar:

Avvist dato: 01.01.2000
Kommentar:

Utsatt dato: 01.01.2000
Kommentar:

Unntak

Unntak Unntaksbegrunnelse Kommentar Dato