Vann-Nett logo

Risikovurdering

Risiko for miljømålet ikke nås innen 2021
Risiko

Tilstand

Pålitelighetsgrad Klassifisering
Kvantitativ tilstand Lav
Udefinert
Kjemisk tilstand Lav
Udefinert

Miljømål

Økologisk Kjemisk
Udefinert
Udefinert

Forventet økologisk og kjemisk tilstand(naturlig)

2022-2027 2028-2033
Kvantitativ tilstand
Udefinert
Udefinert
Kjemisk tilstand
Udefinert
Udefinert

Hydrologisk og administrativ informasjon

Vannforekomstnavn Gardermoen Vannregionmyndighet Østfold
VannforekomstID 002-736-G Vannregion Glomma
Vannkategori Grunnvann Vannområde Hurdalsvassdraget/Vorma
Areal (km²) Fylker Akershus
Oppstrømsareal km2 Kommuner Ullensaker, Eidsvoll, Nannestad
Vassdragsområde 002
Breddegrad 60,20
Lengdegrad 11,14

Kvalitetselementer

Tilstand Gyldig parameter Kommentar
Kvantitativ tilstand
Kjemisk tilstand

Påvirkninger

Påvirkningsgrad Miljøeffekt av påvirkninger Kommentar

Andre påvirkninger

Forurensning

Fysiske inngrep

Tiltak

Tiltak på vannforekomsten

Tiltak ID Tiltaksnavn Utføres Tiltakstype Påvirkning Unntak

Vanntype

Vanntypeinndeling

Verdi

Vannkategori Grunnvann
Geologisk formasjon Verdi mangler
Temperatur
Lagdeling Nei
Vertikal orientering Verdi mangler
Dybdenivå Verdi mangler
Dyp til akvifer
Tykkelse av akvifer
Kapasitet
Nedbør
Hydraulisk ledningsevne
Vis sammendrag