Fylke:
Kommuner:
Vannregionmyndighet:
Vannregion:
Vannområde:


Faktaark for områder

På denne siden finner du faktaark for ulike administrative områder ved å velge i nedtrekksmenyen.

Det er her mulig å finne data og statistikk for fylke, kommune, vannregionmyndighet, vannregion og vannområder. Det er også mulig å kombinere disse hvis man ønsker data for, eksempelvis, et fylke som liger i et vannområde sammen med flere fylker. Et eksempel er å sette Hedmark som fylke, velge vannregion Glomma og vannområde Glomma. Resultatet av søket blir da kun data for Hedmark sin del av dette vannområdet. Det er viktig å huske på at det er mulig å sette opp ulovlige søk, så hvis det ikke gir data, sjekk søkeutvalget.

I faktaarket er det to muligheter for visning og en for nedlasting

  • I faktaarket får du øverst opp et interaktivt kart (det vil si at du kan zoome inn og ut og panere) i tillegg til administrativ informasjon og antall, areal og lengde av vannforekomstene i området. På samme måte som for vannforekomstene er det sammendraget som kommer opp først. Tilstand, risikovurdering etc. vises som tabell og kakediagrammer per kategori vannforekomst. Velger du ”Alle” i nedtrekksmenyen for kategori vannforekomst, så får du kun oversikt over disse dataene som kakediagram. Ved valg av kategori som innsjø, elv eller kyst får du opp data for kvalitetselementer og påvirkninger. Disse dataene symboliseres ved horisontale søyler hvor tallet innenfor hver fargekategori viser til antallet vannforekomster som er registrert på dette kvalitetselementet/påvirkningen med en gitt tilstandsklasse/påvirkningsgrad.
  • Over kartet finner du en knapp for å vise all informasjon registrert innenfor området, ”Vis alt”. Når du trykker på denne får du opp alle parametere som er lagret på området for både kvalitetselementer og påvirkninger. Tilstanden for kvalitetselementer, effekt av påvirkninger og påvirkningsgrad vises på samme måte som for sammendraget beskrevet ovenfor.
  • Begge visningene kan lastes ned som en PDF ved å trykke på knappen ”Lagre som PDF” øverst i faktaarket.Vannregionmyndighet:

Vannregionmyndigheten er koordinerende myndighet utpekt som ansvarlig for en eller flere vannregioner. 11 fylkeskommuner er utpekt som vannregionmyndigheter.