Vann-Nett logo
Last ned rapporter
Under fliken Rapporter finner du nedlastbare rapporter fra Vann-Nett databasen. De er sortert alfabetisk og kan lastes ned ved å klikke på lagresymbolet øverst på siden. Hvis du laster ned til Excel, så kan rapportene filtreres på områder og tema. Husk at du må fjerne rad en med tittel før filtrering. Det vil bli laget en mer tilpasset side med mapper på ulike tema og muligheter for å søke i rapportene. Dette vil komme på plass over nyttår.
09.12.2013
Få oversikt over tiltak per vannforekomst
Tiltak per vannforekomst er nå tilgjengelig under fliken Tiltak i modul for dataregistrering. Alle tiltak registrert på en vannforekomst listes opp med utvalgte verdier fra tiltaksmodulen. Alle tekster kommer på norsk.
09.12.2013
Sett miljømål på vannforekomst
Det er nå mulig å legge inn miljømål på vannforekomstene i modul for dataregistrering. De eventuelle kvalitetselementene, som har dårligere enn god tilstand/oppnår ikke god, blir listet opp. Merk at det ikke er mulig å legge inn miljømål dårligere enn god uten at det finnes et tilsvarende kvalitetselement registrert på vannforekomsten. Grunnen til dette er at vi må sikre at databasen er konsistent. Alle tekster kommer på norsk.
09.12.2013
Tiltaksmodul i Vann-Nett Saksbehandler
Tiltaksmodulen i Vann-Nett Saksbehandler er tilgjengelig. Det er kun saksbehandlere med skrivetilgang som vil få tilgang i første omgang. For publikum og resten av forvaltningen vil det bli laget egne rapporter i Vann-Nett Portal. Spørsmål om bruk av tiltaksmodulen stille til Sara Bræhus Zambon i Miljødirektoratet Trondheim sara.braekhus.zambon@miljodir.no
18.09.2013