Vann-Nett logo

Høringsversjonen av Vann-Nett Portal

Høringsversjonen av Vann-Nett Portal er inngangsportalen til informasjon om vann i Norge pr. 1. Juli 2014.
På denne dagen går de regionale vannforvaltningsplanene ut på høring ( www.vannportalen.no) .

Målet er å gi et øyeblikksbilde av hvordan situasjonen er i Norge i det planene går ut på høring.
Dette innebærer at endringer som følger av oppdatert kunnskap i høringsperioden ikke vil vises i denne versjonen,
men kan sees i faktaarkene i den orginale Vann-Nett Portal eller i Vann-Nett Saksbehandler.

Inntil videre ligger koblingene til verktøyet Saksbehandler som link øverst til høyre i portalen.
Data i saksbehandler vil alltid vise sanntid data og da vil de ikke være like med data i høringsutgaven.

Vann-Nett eies av miljøforvaltningen og Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) . Systemet er stasjonert hos og driftes av NVE.